Wznowienie znaków granicznych

Baza wiedzy

Wznowienie znaków granicznych

Baza wiedzy

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych to proces polegający na odtworzeniu lub zlokalizowaniu istniejących znaków granicznych, które zostały uszkodzone lub zniszczone. Znaki graniczne to trwałe elementy zagospodarowania terenu, które określają przebieg granicy nieruchomości. W praktyce położenie znaków granicznych może się pokrywać z położeniem znaków geodezyjnych, ale nie są one tożsame. Wznowienie znaków granicznych jest czynnością czysto techniczną, która nie kończy się wydaniem jakiejkolwiek decyzji, chyba że zachodzą ku temu szczególne przesłanki. Proces wznowienia granicy nieruchomości jest istotny dla właściciela nieruchomości, jak i Państwowej Ewidencji Gruntów. Wznowienie znaków granicznych reguluje Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wznowienie znaków granicznych polega na zlokalizowaniu istniejących znaków granicznych, a jeśli są one niewidoczne lub zniszczone, na ich odtworzeniu. Odtworzenie to proces polegający na pomiarze istniejących znaków granicznych oraz szczegółowej analizy dostępnych materiałów pozyskanych z PODGiK ¹. Wznowienie granic nieruchomości (wznowienie znaków granicznych) jest czynnością techniczną, która nie kończy się wydaniem jakiejkolwiek decyzji, chyba że zachodzą ku temu szczególne przesłanki.

Granice nieruchomości oznacza się poprzez wyniesienie, umieszczenie w terenie znaków granicznych, których zadaniem jest określenie przebiegu granicy nieruchomości. Znaki graniczne nie są tożsame ze znakami geodezyjnymi. Znaki geodezyjne są elementami osnowy geodezyjnej, natomiast punkty geodezyjne stanowią elementy konkretnej granicy. W praktyce położenie znaków granicznych może się pokrywać z położeniem znaków geodezyjnych.

Wznowienie znaków granicznych jest istotne dla właściciela nieruchomości, jak i Państwowej Ewidencji Gruntów. Granica prawna to taka granica, co do której istnieje pełna dokumentacja geodezyjna pozwalająca odtworzyć tę granicę w terenie z wysoką dokładnością, dodatkowo potwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną. Zgodność przebiegu granicy fizycznej w terenie z przebiegiem granicy prawnej posiada istotne znaczenie w przypadku obrotu nieruchomościami.

Wznowienie znaków granicznych przeprowadzane jest najczęściej w sytuacji, gdy istniejąca granica prawna została przesunięta, a znaki graniczne, które tę granicę wyznaczały zostały zniszczone bądź zatarte ¹. Wznowienie granicy nieruchomości nie kończy się wydaniem jakiejkolwiek decyzji, chyba że zachodzą ku temu szczególne przesłanki.

Wznowienie granic nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Instytucję wznowienia granic reguluje zapis Art. 39 Ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficz

Kontakt

Dzwoń śmiało

+48 506 712 510

Chętnie przeczytamy

biuro@geodezja.info

Będzie nam miło Cię poznać

ul. Robotnicza 19, 38-500 Sanok