Inwentaryzacja powykonawcza – co to jest i dlaczego jest ważna?

Baza wiedzy

Inwentaryzacja powykonawcza – co to jest i dlaczego jest ważna?

Baza wiedzy

Inwentaryzacja powykonawcza to geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe, które wykonywane są po zakończeniu budowy lub przebudowy obiektu budowlanego. Celem inwentaryzacji jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, która przedstawia aktualny stan zagospodarowania terenu.

Zakres inwentaryzacji powykonawczej

Inwentaryzacja powykonawcza obejmuje pomiar wszystkich elementów zagospodarowania terenu, które powstały w wyniku realizacji inwestycji. Do elementów tych należą:

  • budynki i budowle,
  • ogrodzenia,
  • drogi,
  • parkingi,
  • place,
  • sieci uzbrojenia terenu,

Wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej

Inwentaryzację powykonawczą wykonuje geodeta uprawniony. Prace geodezyjne polegają na wykonaniu pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej oraz złożeniu jej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Cel inwentaryzacji powykonawczej

Inwentaryzacja powykonawcza ma na celu:

  • sprawdzenie zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym,
  • aktualizację ewidencji gruntów i budynków,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Podsumowanie

Inwentaryzacja powykonawcza jest ważnym etapem procesu budowlanego. Pozwala ona na sprawdzenie, czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z przepisami prawa i projektem budowlanym. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Kontakt

Dzwoń śmiało

+48 506 712 510

Chętnie przeczytamy

biuro@geodezja.info

Będzie nam miło Cię poznać

ul. Robotnicza 19, 38-500 Sanok