Geodeta na budowie

Baza wiedzy

Geodeta na budowie

Baza wiedzy

Geodeta na budowie

Rozpoczynasz budowę domu, garażu, sklepu i zastanawiasz się czy nie powinieneś nawiązać kontaktu z geodetą?

Tak, to dobra myśl. Geodeta to osoba, która ma swój udział w budowie od samego jej początku, do samego końca. Jako pierwszy dokonuje wpisu w dzienniku budowy, a inwentaryzacjami powykonawczymi przyłączy i budynku, spina dokumentację potrzebną do zakończenia budowy. Co więcej, będzie Ci potrzebny byś mógł rozpocząć budowę, przygotowując aktualną mapę do celów projektowych.

O tym jak taka współpraca z geodetą wygląda, w czym może Ci on pomóc i jakie dokumenty przygotowuje, postaramy się krótko wyjaśnić w tym w artykule.

Geodeta to specjalista, który zajmuje się pomiarami terenu i opracowywaniem map. Jego rola jest bardzo ważna w budownictwie, ponieważ umożliwia on weryfikację zgodności budowy z projektem i przepisami.

Główne zadania geodety na budowie to:

  • Wytyczenie budynku na działce. Geodeta przeprowadza pomiary terenu i wyznacza linie zabudowy, które są niezbędne do rozpoczęcia budowy.
  • Wykonanie mapy do celów projektowych. Geodeta sporządza mapę, która przedstawia działkę budowlaną oraz jej otoczenie. Mapa jest niezbędna do opracowania projektu budowlanego.
  • Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Po zakończeniu budowy geodeta dokonuje pomiarów, które mają na celu sprawdzenie zgodności budynku z projektem.
  • Wykonanie podziałów nieruchomości. Geodeta wykonuje podziały nieruchomości, które są niezbędne do sprzedaży lub zamiany gruntów.

Geodeta jest niezbędny na budowie, ponieważ dzięki jego pracy możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności budowy z przepisami. Gdyby nie geodeta, budowa mogłaby być wykonana niezgodnie z projektem, co mogłoby prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak:

  • Uszkodzenie budynku
  • Nieprzydatność budynku do użytku
  • Utrudnienie użytkowania budynku
  • Poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców

Geodeta to specjalista, który powinien być zatrudniony na każdej budowie. Jego praca jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności budowy z przepisami.